Update protocol Coronavirus
Heeft u koorts of beginnende verschijnselen hiervan: kom NIET naar de praktijk maar neem telefonisch contact op!
Heeft u algemene vragen over het Coronavirus neem dan contact op met uw huisarts of kijk op de website van het RIVM.

Analyse patiëntenstroom Optimum Zoetermeer in 2019

Analyse patiëntenstroom Optimum Zoetermeer in 2019

Zoals elk jaar presenteren wij aan alle geïnteresseerde de statiek aangaande patiëntenstroom van ons behandelcentrum. In onderstaande grafieken kunt u zien hoe onze patiëntenstroom verloopt ( leeftijden van patiënten, klachten, afkomst etc. ). Belangrijk om te vermelden is dat we in aantal uitgevoerde consulten en aanvragen voor behandeltrajecten opnieuw zijn gegroeid in vergelijking met 2018.