Analyse patiëntenstroom Optimum Zoetermeer in 2019

Analyse patiëntenstroom Optimum Zoetermeer in 2019

Zoals elk jaar presenteren wij aan alle geïnteresseerde de statiek aangaande patiëntenstroom van ons behandelcentrum. In onderstaande grafieken kunt u zien hoe onze patiëntenstroom verloopt ( leeftijden van patiënten, klachten, afkomst etc. ). Belangrijk om te vermelden is dat we in aantal uitgevoerde consulten en aanvragen voor behandeltrajecten opnieuw zijn gegroeid in vergelijking met 2018.