Fysiotherapie

Fysiotherapie Zoetermeer

Wat doet de Fysiotherapeut?

Bij het eerste consult van een fysiotherapeut van Optimum Zoetermeer wordt bepaald of de klachten die u heeft met grote mate van succes behandeld kunnen worden door een fysiotherapeut. Dit wordt bepaald in de intake welke door middel van een vraaggesprek, screening en lichamelijk onderzoek is opgebouwd. Na het stellen van de diagnose wordt er samen met de client een behandelplan opgesteld. Bij inclusie voor therapie bespreekt de behandelaar de specifiek therapeutische middelen, doelstellingen en tijdslijn. De behandeling kan bestaan uit oefentherapie, massage, mobilisatie technieken voor gewrichten en spieren, stabiliteitstraining, conditietraining of krachttraining. Na elke intake rapporteert de behandelaar van ons team optimum Zoetermeer aan uw huisarts of verwijzend medisch specialist.

Tussentijds wordt het resultaat van de behandeling geëvalueerd met de cliënt en gerapporteerd aan de huisarts.

De fysiotherapeut van Optimum Zoetermeer is vooral de coach van het revalidatietraject. Naast de specifiek therapeutische technieken is de therapeut uw coach welke stuurt in het herstel traject en controleert u op uitgevoerde opdrachten in het bewegen. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt is hoog. Groot voordeel is dat de cliënt leert hoe hij om moet gaan met zijn/haar lichaam en niet afhankelijk wordt van de fysiotherapeut.

Waarom fysiotherapie?

Zorg voor u lichaam is belangrijk: U moet er tenslotte uw hele leven mee doen. Veel klachten worden door het lichaam zelf opgelost. Indien het lichaam hier niet toe in staat is zullen de klachten verergeren. De fysiotherapeut brengt u klachten in kaart en geeft u advies. Hoe het beste om te gaan met de klacht en voorkomen dat de klachten verergeren. Indien nodig zal er een behandeltraject worden gestart. Veelal is advies ook voldoende om je lichaam de kans te geven het probleem op te lossen. Voorkomen is beter dan genezen.

Voor en na een operatie kan fysiotherapeutische revalidatie zinvol zijn. Een gezond en sterk lichaam geneest sneller en is eerder in staat om te starten met revalidatie. Een investering die u terug verdient. Pre operatieve fysiotherapie geeft bewezen kortere revalidatie trajecten!


Wordt fysiotherapie vergoed?

Optimum Zoetermeer heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten voor het leveren van paramedische zorg. Indien u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie worden de kosten vrijwel altijd vergoed. Weet u niet zeker of u een aanvullende verzekering heeft. Neem contact op met uw zorgverzekering. Laat u goed informeren want er zijn velen soorten aanvullende verzekeringen.

Fysiotherapie uit de basisverzekering wordt alleen vergoed voor chronische aandoeningen van de lijst Borst ( oud minister van volksgezondheid ). Bij aanvang van therapie bij chronische aandoeningen op verwijzing van een medisch specialist zullen de eerste 20 behandelingen betaald worden uit de aanvullende verzekering. Als u minder dan 20 behandelingen vergoed krijgt uit de aanvullende verzekering zult u deze behandelingen tot aan de 20e behandeling met eigen middelen moet bekostigen. Bij Optimum Zoetermeer rekenen wij hier 33.50 euro per individueel consult voor.

Online afspraak maken