Update protocol Coronavirus
Heeft u koorts of beginnende verschijnselen hiervan: kom NIET naar de praktijk maar neem telefonisch contact op!
Heeft u algemene vragen over het Coronavirus neem dan contact op met uw huisarts of kijk op de website van het RIVM.

Revalidatie na kruisband reconstructie

Revalidatie na kruisband reconstructie

Bij Optimum Zoetermeer kunt u revalideren na een voorste kruisband reconstructie door de orthopedisch chirurg in het ziekenhuis. Optimum Zoetermeer heeft zitten in het regionale Netwerk van praktijken welke zich aan hebben gesloten van de FEL. De Fel is de vereniging Fysiotherapeuten Eerste Lijn, welke samenwerken met het orthopedische netwerk van samenwerkende ziekenhuizen uit Delft, den Haag en Zoetermeer.

Uw revalidatie traject duur ongeveer 9 maanden waarbij u gemiddeld 2 keer per week wordt begeleid door een fysiotherapeut met specifieke vakkennis in de sport en revalidatie na voorste kruisband reconstructie.

Om u een globale indruk te geven van de inhoud van het revalidatie traject hebben wij dit globaal beschreven in onderstaande tekst.

Fase 1 0 tot 6 weken Doelstellingen - Verminderen van pijn en zwelling (low impact circulatieoefeningen) - Voorkomen van litteken verklevingen - Geleidelijk aan verbeteren van pijnvrije flexie - Volledige passieve extensie herstellen - Verkrijgen van spiercontrole van de quadriceps - Herwinnen van een goed looppatroon, afbouwen krukken - Patiënt wijzen op het voorkomen van trainingsfouten tijdens ADL-activiteiten (bv: draaien) Belasting - Tijdens het mobiliseren veel aandacht besteden aan het opwekken van quadriceps contractie.

Week 0+ Geleidelijk aan opbouwen naar 100% belast mobiliseren en afbouwen elleboogkrukken op geleide van reactiviteit knie. Voorwaarde: goed looppatroon

Range of motion (ROM) - Rustige actieve flexie oefening op geleide van de klachten - Rustige passieve extensie mobilisatie is toegestaan, hierbij angulaire technieken mijden - Hieronder genoemde ROM zijn een richtlijn en niet een eis!!

Week 0 - 2 0 - 90º actieve flexie Week 3 - 6 0 - 110º actieve flexie

Oefeningen - Verlagen reactiviteit middels RICE methode (rust, ijs, compressie, elevatie) - Isometrische spierversterkende oefeningen quadriceps (evt met behulp van electrostimulatie) - Straight leg raise - Heel slides - Oefeningen voor andere spiergroepen in de onderste extremiteiten - Introduceren statische balans en coördinatie oefeningen (evt met gebruik krukken) - Vanaf 4 weken postoperatief starten met lage weerstand fietsen op de hometrainer (als flexie>100 º) en/of met lage weerstand roeien - Vanaf 4 weken postoperatief kunnen de quadriceps versterkende oefeningen worden uitgebouwd (alleen in een gesloten keten) Overig - Vermijd actieve extensie in een open keten oefening - Rustige patellamobilisaties in alle richtingen.

Vereisten om over te gaan naar de volgende fase - Goede quadriceps controle - Volledige passieve extensie - Genormaliseerd looppatroon Fase 2 6 tot 12 weken Doelstellingen - Behouden van gewrichtshomeostase - Herwinnen en behoud van de volledige ROM - Verbeteren van spiercontrole en spierkracht - Verbeteren fysieke fitheid - Volledig functioneel in ADL Range of motion (ROM) - Volledige mobiliteit - Indien nodig passief mobiliseren, hierbij angulaire technieken mijden Oefeningen - Cardiale opbouw middels hometrainer en roeien - Quadriceps oefeningen in gesloten keten uitbreiden, let hierbij op kneeing-in en symmetrische belasting - Krachtoefeningen voor de gehele onderste extremiteiten uitbreiden - Introduceren dynamische balans en coördinatie oefeningen in enkelvoudige richtingen - Geen spierversterkende oefeningen in een open keten tot 3 á 4 maanden post operatief Overig - Tijdens de 6e-8e week is er een vergrootte kwetsbaarheid van de plastiek t.g.v. de ingroei en de revascularisatie van het peesweefsel. Zorg dus in deze fase dat de reactiviteit van de knie extra goed gemonitord wordt. - Besteed veel aandacht aan de actieve stabiliteit door oefeningen te doen voor de gehele keten - Doe zowel 1-benige als 2-benige oefeningen Vereisten om over te gaan naar de volgende fase - Volledige ROM Fase 3 3 tot 5 maanden Doelstellingen - Verbeteren cardiale uithoudingsvermogen - Spierkracht en uithoudingsvermogen vergroten - Behoud van volledige ROM - Verbeteren van proprioceptie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de revalidatie? Danny van Caspel en/of Olmo van Herwaarden, Fysiotherapeuten “Mobility Clinic” Emailadres: [email protected]

Oefeningen - Cardiale opbouw middels hometrainer, roeien en crosstrainer - Quadriceps oefeningen in gesloten keten uitbreiden, let hierbij op kneeing-in en symmetrische belasting - Starten open keten oefeningen - Oefenen op een cross-trainer is toegestaan - Introduceren dynamische balans en coördinatie oefeningen in samengestelde richtingen

Vanaf ongeveer 4 maanden - Starten met loopscholingsoefenen - Starten met joggen op loopband Overig - Besteed veel aandacht aan de actieve stabiliteit door oefeningen te doen voor de gehele keten - Doe zowel 1-benige als 2-benige oefeningen Vereisten om over te gaan naar de volgende fase - Kracht minimaal 90% van contralaterale been - Loopscholing en joggen wordt met een goede techniek uitgevoerd - Zowel dynamische als statische balans is in beide benen gelijk Fase 4 5 tot 9 maanden Doelstellingen - Opbouw maken naar sport Oefeningen - Starten sport specifieke training - Opbouwen snelheid en duur hardlopen - Starten met plyometrische training Overig - Bouw de oefeningen uit op geleide van de reactiviteit van het gewricht Vereisten om te starten met sporten - Kracht gelijk aan contralaterale been - Goede coördinatie - Geen onzeker gevoel meer bij sportgerichte training