Bukken door de knieën

Bukken door de knieën

Houding, het is iets waar veel mensen zich bezig mee houden. Houding op het werk, zithouding, houding bij activiteiten zoals bukken en zelfs de houding waarin geslapen word. Maar wat is nou de beste houding?

Hieronder bespreken we 2 stellingen, die veel genoemd worden als het gaat over verschillende houdingen en het belasten van de rug. Deze stellingen brengen echter wel wat vragen met zich mee. In het derde stukje wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Bukken:

Wanneer we iets moeten oppakken van de grond gebeurd dit vaak door de rug te buigen. Hierna volgt vaak de opmerking ‘Bukken door de knieën!’ omdat dit beter lijkt voor de rug, maar is dit waar…?
De theorie achter het buigen door de knieën is vooral gebaseerd op het ontzien van de rug, op die manier kunnen we die ook niet beschadigen. Hierbij word er vanuit gegaan dat er direct schade optreed wanneer de rug wordt gebogen. Dit is NIET het geval! De rug is een grote en robuuste structuur die er voor gemaakt is om krachten en druk op te vangen.

Zitten:

‘Zitten is het nieuwe roken’ is een bekende uitspraak die in de kantoorsetting tegenwoordig veel gebruikt wordt. Het is inmiddels algemeen bekend dat lang, in een vaste houding, zitten nadelige gevolgen kan hebben voor de rug. Ook bij deze stelling komen er vragen naar boven, ‘Moet ik nu dan staand werken?’, ‘Wij werken met flexplekken, moet ik die dan elke keer helemaal instellen?’ ‘Hoe lang mag ik zitten per dag?’ ‘Hoe veel uren mag ik achter elkaar zitten?’.

Omgaan met de rug:

Bukken door de knieën is niet beter voor de rug. Het bukken door de knieën zorgen er voor dat de rug ontzien wordt en knieën veel druk op moeten vangen. Dit zal leiden tot het sneller verslijten van de knieën en verlagen van de belastbaarheid van de rug.

Zitten is het nieuwe roken is een stelling die doelt op het krijgen van te weinig lichaamsbeweging. Te lang in een slechte houding zitten is niet goed, maar te lang in een ‘goede’ houding is dat ook niet.

Wanneer we denken aan onze rug moeten we onszelf de volgende vraag stellen: ‘Wat is er beter? Elke activiteit vanuit 1 (goede) houding uitvoeren of er voor zorgen dat de rug stabiel en veerkrachtig genoeg is om activiteiten vanuit allerlei verschillende houdingen uit te voeren?’
De laatste optie is het best. De rug is een grote en sterke structuur die bij (bijna) elke beweging van het lichaam gebruikt wordt. Het is dus heel erg belangrijk om de belastbaarheid van de rug te verbeteren zodat er geen problemen voorkomen wanneer we wat meer van de rug eisen.