Enkelinstabiliteit

Enkelinstabiliteit

Bij enkelinstabiliteit heeft een patiënt last van een instabiel gevoel in de enkel, deze kan gepaard gaan met pijn. De klachten ontstaan vaak door het verzwikken van de enkel. De klachten kunnen langdurig aanwezig zijn en er voor zorgen dat de kans op het opnieuw verzwikken van de enkel in de toekomst veel groter is.

Oorzaak:

De oorzaak van enkelinstabiliteit ligt meestal in een eerder doorgemaakte verzwikking maar kan ook het gevolg zijn van hypermobiliteit of een aangeboren afwijking van de structuren die stabiliteit moeten bieden. Van personen met een enkelverzwikking ontwikkelt 20% tot 40% langdurige enkelinstabiliteit. Dit geeft aan dat het dus erg belangrijk is om goed om te gaan met een enkelverzwikking  zodat langdurige problemen voorkomen kunnen worden.

Symptomen/ klachten:

Een onzeker en instabiel gevoel tijdens het lopen of sporten staat op de voorgrond bij enkelinstabiliteit. Afhankelijk van hoe ernstig de klachten zijn kan enkelinstabiliteit voor pijn rondom de enkel zorgen. Vaak zien we dan ook vocht in de enkel na belasting en is de kans op het verzwikken van de enkel erg groot.

Wanneer enkelinstabiliteit er voor zorgt dat er minder bewogen wordt kan dit leiden tot de afname van de coördinatie van de enkel en de spierkracht van de omliggende spieren. Daarnaast kan enkelinstabiliteit bewegingsangst tot gevolg hebben, dit betekend dat de patiënt angst voor bewegen ontwikkelt door het niet goed durven belasten van de enkel.

Behandeling bij Optimum Zoetermeer:

Bij Optimum Zoetermeer ligt de focus van de behandeling van enkelinstabiliteit op het verbeteren van de stabiliteit door middel van oefentherapie. Naast stabiliteit zal ook de coördinatie van de enkel en spierkracht van omliggende spieren verbeterd worden om te zorgen dat alle facetten van dit probleem aangepakt worden en de kans op terugkerende klachten zo klein mogelijk gemaakt wordt.

Daarnaast kan de fysiotherapeut er ook voor kiezen om gebruik te maken van medical taping om met tape wat extra stabiliteit te bieden.