Frozen Shoulder (Capsulitis)

Frozen Shoulder (Capsulitis)

Frozen Shoulder is een veel voorkomende en erg langdurige schouderklacht waarbij stijfheid en pijn op de voorgrond staan. Frozen shoulder is een klacht die vaak ontstaat na overbelasting of een trauma en het gevolg is van een ontsteking van het gewrichtskapsel van de schouder. Frozen shoulder word naast de pijnklachten en stijfheid gekenmerkt door het feit dat het een erg langdurig revalidatie proces heeft.

Oorzaak:

Een frozen shoulder ontstaat vrijwel altijd door een ontsteking in het gewrichtskapsel van de schouder. Deze ontsteking kan zowel na overbelasting of een trauma als spontaan ontstaan. Wanneer een frozen shoulder spontaan ontstaat spreken we van een primaire frozen shoulder, bij een frozen shoulder na een trauma spreken we van een secundaire frozen shoulder. Naast het verschil in oorzaak hebben primaire en secundaire frozen shoulders geen verschillend beloop en is de revalidatie die wordt toegepast dus ook hetzelfde.

Symptomen/ klachten:

Een frozen shoulder wordt gekenmerkt door pijnklachten en stijfheid. De pijnklachten bevinden zich aan de buitenzijde van de schouder , in de meest ernstige gevallen kan de pijn echter doorlopen tot in de onderarm of zelfs de hand.
De pijnen die gevoeld worden bij een frozen shoulder zijn te onderscheiden in bewegingspijn en palpatiepijn (aanrakingspijn). Bewegingspijn komt in 100% van de frozen shoulder gevallen voor. Deze pijn komt het meest voor bij het heffen van de arm en de schouder, het voor het lichaam langs bewegen van de arm en het achter de rug brengen van de arm. In de bevries fase van de frozen shoulder gaat bewegingspijn sterk gepaard met de toenemende stijfheid van de schouder. Deze vorm van pijn neemt af in het verloop van de bevroren fase, ondanks dat de stijfheid in deze fase op zijn piek zal zijn. Palpatiepijn is niet in alle gevallen van een frozen shoulder aanwezig. Wanneer deze vorm van pijn wel aanwezig is zal deze vooral in de bevries fase gemerkt worden en in de bovenzijde van de schouder gevoeld worden. Deze pijn zal s’ nachts op zijn hevigst zijn.


Online afspraak maken

Voorletters

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Eerder bij ons behandeld?

Waar wilt u de afspraak voor maken?

Welke dag komt u het beste uit?
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag

Vragen / Opmerkingen


Fasen van een Frozen Shoulder:

Het stellen van de diagnose ‘frozen shoulder’ is voor een fysiotherapeut vrij simpel. De diagnose wordt gesteld door het herkennen van een klachtenbeeld wat de patiënt benoemd in de intake en zeer herkenbare klachten in het lichamelijk onderzoek.

In het beloop van de frozen shoulder wordt deze onderscheiden in drie fasen:

Bevries Fase (freezing fase)
De bevries fase is de eerste fase van de frozen shoulder. In deze fase ontstaan pijnklachten en een beginnende stijfheid in de schouder. De pijnklachten zijn over het algemeen s’ nachts het meest aanwezig en de stijfheid neemt met de week, en soms zelfs dagelijks, toe.
Deze fase kan 2 tot 9 maanden duren.

Bevroren Fase (frozen fase)
De tweede fase van de frozen shoulder is de bevroren fase. In deze fase waarin de pijnklachten geleidelijk afnemen. De stijfheid is in deze fase echter in de meest hevige mate aanwezig.
Deze fase kan 4 tot 12 maanden duren.

Ontdooiende Fase (thawing fase)
De laatste fase van de frozen shoulder is de ontdooiende fase. In deze fase neemt de bewegingsvrijheid van de patiënt toe tot deze de schouder en arm volledig vrij kan bewegen. Aan het eind van deze fase is de patiënt volledig klachtenvrij.
Deze fase kan een aantal maanden tot enkele jaren duren.
Iedere patiënt doorloopt al deze fasen, ook al duren deze fasen niet bij iedereen even lang. Doordat alle fasen doorlopen worden en deze allemaal een eigen, meestal maandenlange, faseduur hebben is de frozen shoulder een van de langst aanhoudende blessures in de schouder.

Behandeling bij Optimum Zoetermeer:

Bij Optimum Zoetermeer behandelen wij een frozen shoulder door middel van oefentherapie en mobilisatietechnieken. Zowel de oefentherapie als de mobilisaties worden uitgevoerd om de stijfheid van de frozen shoulder te verhelpen en/ of tegen te gaan.

De therapie die de therapeuten van Optimum Zoetermeer geven is gekoppeld aan de hierboven beschreven fasen van het beloop van de frozen shoulder. In de bevries fase wordt begonnen met het verschaffen van informatie en advies over het beloop, de aard en de duur van de klachten. Hierin wordt vooral uitgelegd hoe het mogelijk is dat de klacht spontaan kan ontstaan, verdwijnen en terugkeren, welke invloed psychologische factoren en stress kunnen hebben op de klacht en hoe er gehandeld zal worden door de behandelend fysiotherapeut. Hierna zal direct begonnen worden met passieve eindstandige mobilisaties. Deze mobilisaties worden toegepast om de stijfheid te verminderen en de hevigheid van de stijfheid te beperken. Bij Optimum Zoetermeer focussen wij ons vooral op het heffen van de arm en schouder omdat wij van mening zijn dat de beperking van deze beweging de grootste invloed heeft op de problemen in dagelijkse activiteiten.

Wanneer de bevries fase wordt er gewerkt met oefentherapie om de bewegingsbeperking terug te dringen en algemene dagelijkse activiteiten te kunnen hervatten. Ook hier wordt er gefocust op het heffen van de arm en schouder.


Behandeling bij de huisarts:

Een huisarts zal net als een fysiotherapeut de frozen shoulder vrij snel en gemakkelijk kunnen diagnosticeren. Deze zal iemand met een frozen shoulder echter niet altijd naar een fysiotherapeut doorverwijzen.
Een veel voorkomende vorm van therapie bij de frozen shoulder is een injectie met corticosteroïden, deze injectie kan zowel door een huisarts als door een orthopeed gegeven worden en wordt met een naald direct in de schouder gespoten.
Deze injectie werkt als een pijnstiller en zal de pijnklachten van de frozen shoulder dus een stuk verminderen. Andere mogelijke onderliggende klachten worden hier echter niet mee opgelost en kunnen zelfs erger worden. Doordat er geen pijn gevoeld wordt denken mensen vaak dat er niets meer aan de hand is en gaan door met hun dagelijkse activiteiten, dezelfde activiteiten die de klacht mogelijk veroorzaakt hebben. Veel fysiotherapeuten zullen deze injectie sterk afraden.

Eigen onderhoud:

Wanneer u uitbehandeld bent zal u van de fysiotherapeut van Optimum Zoetermeer altijd advies meekrijgen om een mogelijke terugkeer van de frozen shoulder te kunnen voorkomen. Ook zal de therapeut u voorlichten over het afnemen van ‘verkeerde’ activiteiten en houdingen tijdens het werk en andere dagelijkse activiteiten.