Krachttraining bij kinderen

Krachttraining bij kinderen

Volgens literatuurstudie met als doel vaststellen welk effect krachttraining heeft op de spierkracht bij gezonde kinderen tussen 6 en 18 jaar en welke risico’s aan dergelijke training verbonden zijn. Drs. D.M. Keesenberg Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair medisch centrum Utrecht.

Oude opvatting
De opvatting dat krachttraining bij kinderen slecht is voor de groei is een verouderde opvatting. Deze komt uit de jaren 70 en blijkt te berusten op reports van enkele observaties uit de jaren zeventig die schade aan de groeischijven rapporteerden.
De krachttrainingen die hier gedaan werden waren vooral opgebouwd uit het tillen en sjouwen van grote en zware gewichten waarbij de kinderen geen supervisie hadden.

Effectief?
Krachttraining bij kinderen in de pre puberale fase is niet geheel effectief. Er wordt wel degelijk kracht opgebouwd, maar deze is minimaal en er is niet aangetoond dat dit daadwerkelijk door de training komt.
Bij kinderen in de puberale fase is krachttraining echter wel effectief. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van anabole hormonen zoals testosteron. De krachtstoename door training is bij kinderen in de puberale fase echter nog niet te vergelijken met die van een volwassene.

Hoe moet er getraind worden?
De manier van training is bij kinderen heel erg belangrijk. Zoals eerder gezegd is krachttraining bij kinderen niet slecht voor de groei, mits deze goed wordt uitgevoerd en er supervisie is.
Krachttraining door middel van het tillen en sjouwen van gewichten, het trekken en duwen aan apparaten en puur het pompen van gewicht is NIET de bedoeling! Wanneer kinderen in spelvormen, met lichte apparatuur en vooral met hun eigen lichaamsgewicht training zal dit niet alleen betere resultaten maar ook een kleinere kans op schade bieden.