Rekken, hoe en wanneer?

Rekken: wanneer en hoe?

Rekken, veel sporters doen het. De een tijdens de warming-up, de ander tijdens de cooling-down en sommigen wanneer ze pijntjes of blessures hebben. Rekken kan op verschillende manieren gedaan worden en heeft dan ook een verschillende werking.

Soorten rek:

Rekken als warming-up of cooling-down onderscheiden we voornamelijk in 2 vormen: Statisch rekken en dynamisch rekken.

Statisch rekken: ‘Vanuit een niet-bewegende houding de spieren rekken’

Statisch rekken is de meest bekende en meest gebruikte vorm van rekken. Bij deze vorm brengen we de betreffende spier op rek en houden we deze positie gedurende een bepaalde tijd vast. Dit is dan ook de vorm waar mensen direct aan denken wanneer er gesproken wordt over het rekken van de spieren.

Dynamisch rekken: ‘Vanuit een beweging de spieren rekken’

Dynamisch rekken is een vorm die vooral bij competitieve sporters meer voorkomt. Bij dynamisch rekken blijf je minder lang in de eindstandige positie en rek je de spieren meer op een verende manier. Een voorbeeld hiervan is het rekken van de hamstrings door ‘high kicks’, zoals te zien in onderstaande afbeelding.

Wat is nou het beste?:

Uit recente onderzoeken is gebleken dat zowel dynamisch rekken als statisch rekken positieve effecten kunnen hebben voor de flexibiliteit van de spieren. Er is aangetoond dat het daadwerkelijk verlengen van de spieren niet mogelijk is maar de spieren met structureel rekken wel zo’n 25% flexibeler kunnen worden.

Het belangrijkste om in gedachten te houden wanneer je gaat rekken is de volgende uitkomst van het onderzoek van Gerard van der Poel uit 2009: ‘Voorlopig lijkt het erop dat de duur van één keer rek niet zoveel uitmaakt. Het gaat meer om de totale dosis: de combinatie van duur en herhalingen… Een grotere totale dosis (rekduur x herhalingen x aantal keren per week) lijkt bij de bewegingsuitslag in heup en knie wel tot meer toename te leiden.