Revalidatie bij een PASTA laesie

Revalidatie bij een PASTA laesie

Een PASTA laesie is een aandoening waarbij de pees van een spier sterker is dan het bot waar deze op aanhecht en de pees door een te hoge trekkracht een avulsiefactuur (afscheuringsfractuur) van het bot creëert.
Een avulsiefractuur houd in dat de pees van een spier sterker is dan het bot waar deze op aanhecht en de pees, wanneer er veel trekkracht op de pees staat, een deel van het bot los kan trekken/ breken.

Behandeling bij Optimum Zoetermeer:

Wanneer iemand een PASTA laesie heeft gehad is het standaardprotocol dat deze geopereerd. Na de operatiedag volgt er een standaard protocol waar fysiotherapie een belangrijke rol in speelt. Op de eerste dag na de operatie krijgt de patiënt informatie over het vervolg van het revalidatie traject en mag de patiënt met ontslag uit het ziekenhuis. Ook worden er dan een aantal onbelaste oefeningen besproken die de patiënt met de arm kan doen.
Na ongeveer 3 dagen zit de patiënt in de onbelaste fase van het herstel en mag de patiënt beginnen met onbelaste oefeningen voor de hand, pols en elleboog. Naast de oefeningen die de patiënt zelfstandig doet zal de fysiotherapeut de schouder passief mobiliseren om de beweeglijkheid van de schouder te bevorderen. In deze fase draagt de patiënt, wanneer in rust, een sling om de wondgenezing te ondersteunen.

Na ongeveer een week start de ‘belaste fase’ en mag begonnen worden met belaste oefeningen. Het dragen van de sling wordt afgebouwd en de activiteiten worden in een rustig tempo uitgebreid. Het doel is om de volledige ROM (Range Of Motion) terug te krijgen en de actieve bewegingen te bevorderen.

Ongeveer 3 weken na de operatie begint de functionele fase, in deze fase wordt er begonnen met lichte weerstandstraining en het versterken van de spierkracht. Hierin worden de zwaarte van de oefeningen en de intensiteit verhoogd.

Vanaf de 6e week na de operatie is het einde van de behandelperiode begonnen. Er wordt gestreefd naar volledige kracht en krachtuithoudingsvermogen. Na 12 weken kan er eventueel gestart worden met sport specifieke oefeningen om sportactiviteiten te hervatten.


Online afspraak maken

Voorletters

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Eerder bij ons behandeld?

Waar wilt u de afspraak voor maken?

Welke dag komt u het beste uit?
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag

Vragen / Opmerkingen