Update protocol Coronavirus
Heeft u koorts of beginnende verschijnselen hiervan: kom NIET naar de praktijk maar neem telefonisch contact op!
Heeft u algemene vragen over het Coronavirus neem dan contact op met uw huisarts of kijk op de website van het RIVM.

Sportrevalidatie / Sportfysiotherapie Zoetermeer

Sportrevalidatie / sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van patiënten met sport gerelateerde aandoeningen, klachten en blessures in verschillende leeftijdscategorieën en sportniveaus. De sportfysiotherapeut richt zich daarbij op het dagelijks functioneren van de sportende patiënt in het algemeen, en de sportparticipatie in het bijzonder. Daarbij draagt de sportrevalidatie specialist bij aan het geheel van activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de problematiek gunstig te beïnvloeden en er voor te zorgen dat de sporter in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert. Dit alles is er op gericht om de sporter op het gewenste en hoogst mogelijke niveau van sportuitoefening terug te laten keren.

Veel voorkomende klachten

- Knieblessures
- Enkelblessures
- Heup / Liesblessures
- Achillespeesblessures
- Revalidatie na achillespeesoperaties
- Spierblessures
- Sportrevalidatie na knie en enkeloperaties


Sportrevalidatie (sportfysiotherapie) bij Optimum Zoetermeer

Bij Optimum Zoetermeer gevestigd in Gezondheidscentrum Driemanspolder maken wij naast expertise gebruik van videoanalyse bij het in kaart brengen van de oorzaak van de ( chronische ) blessure. Het doel van de videoanalyse is gedetailleerde analyse van de techniek die gebruikt wordt door de sporter om zijn/haar sport uit te voeren. Naast analyseren kunnen fysiotherapeut en sporter de techniek bespreken. De fysiotherapeut kan heldere aanwijzingen geven om de techniek te verbeteren. Na een nieuwe opname van de techniek middels videoanalyse kunnen we vooruitgang meten. Hierdoor leert de sporter zijn/haar techniek verbeteren ( blessures voorkomen ) en efficiënter met zijn energie om te gaan.

Fysiotherapeuten van Optimum Zoetermeer behandelen volgens het laatst beschikbare wetenschappelijke onderzoeken en passen deze toe in gegeven therapie en revalidatie. Wij benaderen een specifieke blessure volgens de Kinetic Control dit betekent dat we de gehele bewegingsketen beoordelen bij analysen van een blessure. We gebruiken deze Kinetic Control ook in onze trainingen. Naast het toepassen van de meest recente ontwikkelingen willen we deze kennis delen met deelnemers in de sportrevalidatie.

Wijnand Peeters en Debbie den Hoed onderhouden een samenwerking met het Sport Medisch Advies Centrum Rotterdam waarin naast sportartsen ook een bewegingswetenschapper werkzaam zijn. Wij toetsen onze kennis in overleg met professionals werkzaam in bovengenoemd SMA. Tevens werken we samen met een sportpsycholoog welke gespecialiseerd is in sportbegeleiding om naast het verbeteren van sportprestaties het sporten als meerwaarde te ervaren in herstel van leven en welzijn.

Ons beleid is gericht op het uitbouwen van ons netwerk met medisch specialisten, daarom proberen wij tijdens operaties van cliënten en sporters aanwezig te zijn. Operaties in de regio bij verschillende ziekenhuizen in de regio. Door aanwezig te zijn bij deze operaties bouwen wij aan de relaties met behandelend specialist en de cliënt.

Fysiotherapeuten van Optimum Zoetermeer ( Wijnand Peeters en Debbie den Hoed ) hebben ervaring met sport in de vorm van hardlopen ( marathon ) zwemmen, hockey, fitness ( krachttraining ), taekwondo en windsurfen.