Update protocol Coronavirus

Update: 11-02-2021: Revalidatie na besmetting met Covid-19 ( Corona virus )

Optimum Zoetermeer fysiotherapie biedt COVID-19 paramedische herstelzorg. De minister van Volksgezondheid heeft besloten de paramedische zorg voor mensen die herstellen van COVID-19 te vergoeden vanuit de basisverzekering. De fysiotherapeut van Optimum Zoetermeer zal u begeleiden in uw herstel naar een zo optimaal mogelijk resultaat na u door gemaakte Corona besmetting.

In onze oefenzaal zal u 2 keer per week begeleid worden door 1 van onze fysiotherapeuten gedurende maximaal 1 uur per training. De fysieke training vind plaats onder strikte veiligheidsmaatregelen als voorgeschreven door het RIVM.

Onder begeleiding van 1 van onze fysiotherapeuten zal er samen met u een trainingsprogramma worden opgesteld. Voorafgaand aan uw trainingstraject in onze praktijk dient u vrij te zijn van Corona ( negatieve Covid-19 test ) of symptomen welke kunnen duiden op een Corona besmetting. De inhoud van de training is gericht op algehele conditie( uithoudingsvermogen ) verbetering, kracht en verbetering van beperkingen in de algemene dagelijkse levensverrichtingen ( ADL activiteiten ).

Voor begeleiding na herstel voor Covid-19 patiënt onderhouden wij contact met uw diëtist, ergotherapeut, medische specialist en huisarts zodat we maatwerk kunnen leveren in uw herstel naar een optimale levens standaard.

Wanneer u deelneemt aan ons revalidatietraject stemt u in met deelname aan het nationaal paramedisch onderzoek in nauwe samenwerking met het werkveld paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19. Dit paramedische herstelzorg onderzoek omvat diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie in de eerste lijn.

Wil u meer informatie, kijk eens op de webpagina van http://covidparamedischonderzoek.nl/ of neem contact op met ons centrum.

Update: 9-4-2020 20.55 uur

Alle Corona maatregelen blijven gehandhaafd tot 28 april. Dit betekent dat wij enkel behandelingen uitvoeren op verwijzing van huisarts of medisch specialist voor patiënten waarbij de het uitblijven van fysiotherapeutische behandeling irreversibele schade aan het houdingen en bewegingsapparaat ontstaan.

De afgelopen weken waren erg druk voor ons. Ons doel is patiënten zo goed mogelijk te blijven bedienen middels fysiotherapeutische dienstverlening. Optimum Zoetermeer heeft alle revalidatie programma’s welke wij in ons centrum aanbieden online gezet middels video. Dit betekent dat iedereen in een revalidatie traject zijn training op zijn of haar trainingslocatie kan voortzetten. De komende dagen zullen al onze patiënt middels email geïnformeerd worden over deze mogelijkheid. Iedereen ontvangt een unieke persoonlijke inlogcode waarmee de revalidant via onze website de specifieke training met instructie kan uitvoeren.

Update: 30-3-2020 16:58 uur

Heel de wereld wordt momenteel geteisterd door het coronavirus en de gevolgen hiervan. Mensen sterven, beurzen storten in en sommige landen gaan zelfs in een volledige ‘Lockdown’. In Nederland moeten mensen zo veel mogelijk binnen blijven en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit betekent dat veel werkgevers hun werknemers thuis laten werken en kantoren op slot gaan. Ook sportverenigingen staan stil en sportscholen zijn dicht. Dit zorgt er voor dat veel mensen thuis voor hun werk achter de computer zitten en in de tijd dat ze niet werken geneigd zijn op de bank te gaan zitten… STA OP! Juist in deze tijden is het extra belangrijk om te blijven bewegen!

Bewegen is natuurlijk altijd belangrijk om te zorgen dat we gezond en vitaal blijven. Het thuiswerken en ons suf staren op Netflix helpt daar natuurlijk niet bij. Nu ons leven op zijn kop staat door het COVID-19 virus is het des te belangrijker dat we blijven, of gaan (voor de Netflixers), bewegen!

Neuropsycholoog Erik Scherder is momenteel veel aanwezig in de media om uitleg te geven over de invloed van beweging op onze weerstand en de relatie die dit heeft met het coronavirus. Hij zegt hierover het volgende: “Als je matig intensief beweegt, stijgt het aantal t-cellen en nk-cellen, oftewel natural killers, in je lichaam. Dat zijn de cellen die virussen aanpakken.”. Hiermee geeft hij aan dat matig intensief bewegen invloed heeft op de aanmaak van virus-bestrijdende stoffen in ons bloed. Wij vinden vooral het onderdeel ‘matig intensief’ hierin erg belangrijk.

Blijven bewegen is erg belangrijk en hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Matig intensief bewegen betekend dat we actief blijven, de hartslag wat verhogen, de fiets pakken in plaats van de auto of simpelweg een stuk gaan wandelen. We hoeven in deze tijd van quarantaine niet onze grenzen te verleggen of te trainen alsof we naar de Olympische Spelen gaan (die zijn namelijk toch uitgesteld) maar moeten wel proberen er voor te zorgen dat we gezond en vitaal blijven.

Voor ons is daarom de belangrijkste boodschap: Kom van die bank af!

Update: 26-3-2020 17:32 uur

Optimum Zoetermeer fysiotherapie is per direct gestart met videoconsulten voor iedereen in Nederland die hier behoefte aan heeft.

Met een video consult fysiotherapie creëren we een online verbinding met een goede beeldkwaliteit waarin u de behandelend fysiotherapeut in beeld krijgt op uw smartphone, tablet, laptop of desktop.

 1. Het consult duur maximaal 30 minuten
 2. Kosten voor behandeling met videoconsult worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
 3. Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst voor videoconsult fysiotherapie.

Hoe werkt videoconsult fysiotherapie / online beeldbellen met uw fysiotherapeut.

 1. U mailt of belt ons voor een afspraak via website www.optimumzoetermeer.nl  of per telefoon 079 2040010.
 2. U ontvangt van ons een email/sms of mondeling een inlogcode ( met eenvoudige instructie ),  welke u gebruikt  om connectie/verbinding te maken.
 3. U heeft nodig een webcam welke in alle tablets ,smartphones en laptops is geïntegreerd.

Voordelen van videoconsult fysiotherapie.

 1. U hoeft niet meer naar onze praktijklocatie te reizen en bespaart dus tijd.
 2. U kunt vanuit elke locatie met ons contact maken. Vakantie, werkplek, thuis of sportclub.
 3. Kosten voor videoconsult fysiotherapie bij Optimum Zoetermeer worden vergoed door uw zorgverzekeraar in Nederland.
 4. Door duidelijke instructie en gedragsregels door uw fysiotherapeut kunt u zelf aan de slag om uw klachten aan houdings- en bewegingsapparaat te verminderen of te verhelpen zodat een behandeling of training uitgesteld kan worden of zelfs niet meer nodig is.
 5. Bij onduidelijkheid bij het uitvoeren van een oefening of houding kunnen we deze uitleggen en/of voordoen.

Update: 24-3-2020 8:15 uur

Optimum Zoetermeer heeft besloten om per direct alle fysiotherapeutische, manueel therapeutische behandelingen en groepstrainingen stop te zetten op dringend advies van de beroepsvereniging KNGF en de minister. Indien de behandeling strikt noodzakelijk is ( op verwijzing van arts ) om onomkeerbare schade aan het houdings- en bewegingsapparaat te voorkomen zullen wij de behandeling voort zetten. Onze praktijk in online bereikbaar middels videoconsulting en telefoon ( 079 2040010 ).

Update: 20-3-2020 14:16 uur
Beste cliënt,

Het coronavirus, COVID-19, heeft grote impact heeft op onze samenleving. De gevolgen zijn nog niet te overzien, maar we zullen elkaar helpen waar we kunnen. Het roept bij veel mensen zeer begrijpelijke vragen op, waar instanties niet altijd antwoord op kunnen geven.

Wij volgen landelijke richtlijnen

Hoe dan ook zal het een moeilijke, onzekere tijd worden, zowel voor u als voor ons. Wij vinden het erg belangrijk dat we in iedere beslissing die we nemen, luisteren naar de adviezen van de experts en landelijke richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk opvolgen. Ons beleid zal hier dan ook altijd op worden afgestemd.

Schouder aan schouder met huisartsen en medici
Op dit moment zullen huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd deze noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren, om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Zo worden wij het eerste aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden.

Wij blijven open met gepaste maatregelen
Om die reden blijven alle fysiotherapeutische behandelingen op dit moment doorgaan. Onze praktijk blijft open. Uw behandelingen gaan door. Om ons echter zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij vergaande maatregelen om risico’s op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen.


Update: 16-03-2020 11:20 uur

Protocol Optimum Zoetermeer: Coronavirus

In verband met het coronavirus hebben wij als praktijk met de richtlijnen van het RIVM en de GGD het volgende protocol opgesteld. Deze zal in ieder geval tot 6 april in effect zijn. Wij vragen u onderstaande punten samen met ons strikt na te leven.

U kunt bij ons geen gebruik maken van de wachtkamer, kleedkamers en douches. Daarnaast vragen wij van u dat u uw handen wast voor de aanvang van uw consult.
Omdat de wachtkamer niet te gebruiken is raden wij u aan om stipt op het tijdstip dat uw behandeling zou beginnen binnen te komen.

In het geval dat u komt voor oefentherapie/ revalidatietraining dient u zich thuis al omgekleed te hebben. Daarbij vragen wij van u dat u de zaal alleen betreed met binnen schoenen.

Wij behandelen u niet wanneer u:
• 60 jaar of ouder bent
• Lichte verschijnselen voor koorts of griep vertoond
o Hoesten
o Keelpijn
o Niezen
o Snotteren
o Verhoging
• Bij een patiëntenpopulatie met een verminderde weerstand behoort

Wij hanteren in de zaal het volgende beleid:
• Maximaal 2 personen tegelijk in de zaal, hieronder verstaan wij 1 therapeut en 1 patiënt.
• De behandelduur bedraagt 25 minuten
• Wij houden 1.5 meter afstand van de patiënt